Καλά Χριστούγεννα!

Όλοι εμείς οι άνθρωποι του ΟΝΑΡ, ευχόμαστε σε όλους
Καλά Χριστούγεννα!