Συναντήσεις με τις τέχνες

Οι τέχνες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι στη ζωή του ανθρώπου, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία, βοηθούν στην επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων και στην ουσιαστική κατάκτηση της γνώσης, απαντώντας στη σημερινή πραγματικότητα. Γεννούν προβληματισμούς, οδηγούν σε πειραματισμούς και έκφραση, δοκιμάζουν την ανθρώπινη φαντασία, προκαλούν αναστοχασμούς, ψυχαγωγούν, βοηθούν στην ανακάλυψη της γνώσης κ.α.

ΤΜΗΜΑΤΑ: Παιδικά – εφηβικά

Επιστροφή στα Τμήματα…