Εργαστήρι Πηλοπλαστικής

Στο μάθημα της πηλοπλαστικής στοχεύουμε να εξελίξουμε τον τρόπο έκφρασης και αντίληψης, ώστε το άτομο να αναπτυχθεί σε ένα νέο πεδίο έκφρασης και επικοινωνίας που είναι η τέχνη και συγκεκριμένα η πλαστική. Η πλαστική αφορά τις τρεις διαστάσεις , τον χώρο. Η πηλοπλαστική οξύνει την αντίληψη του ατόμου μέσω του πλασίματος της μάζας με την υλοποίηση σχεδίων στην τρίτη διάσταση. Αναπτύσσεται η δημιουργική του ικανότητα καθώς και τα θετικά στοιχεία τα οποία επισημαίνονται ώστε να ενισχυθεί η αυτοεκτίμηση του αλλά και να αποκτήσει  περισσότερη ώθηση για τη δημιουργική του έκφραση.