Αρχαίες Ελληνικές Διαδρομές

Θεματικοί κύκλοι που στόχο έχουν την ανάδειξη του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού με διασκεδαστικό τρόπο και χρησιμοποιώντας οπτικο-ακουστικά μέσα.

ΤΜΗΜΑΤΑ: Παιδικά – εφηβικά

Επιστροφή στα Τμήματα…