Κιθάρα

Σε αυτό το μάθημα οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τις βασικές δεξιότητες ώστε να μπορούν να παίξουν κιθάρα. Η μαθησιακή διαδικασία βασίζεται στην αλληλεπίδραση τόσο μεταξύ δασκάλου- μαθητή όσο και των μαθητών μεταξύ τους.
Σε κάθε μάθημα μαζευόμαστε, κουρδίζουμε, κάνουμε μερικές ασκησούλες, λίγα θεωρητικά και στη συνέχεια μαθαίνουμε να παίζουμε τραγούδια από ρεπερτόριο που συναποφασίζει η ίδια η ομάδα.
Το τμήμα αυτό έχει σαν στόχο να βοηθήσει τον καθένα ξεχωριστά να μάθει, να ακούσει, να διασκεδάσει και να δημιουργήσει μέσα από την συνύπαρξη, την αλληλοβοήθεια και την επικοινωνία.

ΕΙΔΗ: κλασικής – ηλεκτρικής – ακουστικής

ΤΜΗΜΑΤΑ: Παιδικά – εφηβικά – ενηλίκων

Επιστροφή στα Τμήματα…