Μουσικοκινητικά Παιχνίδια

Πρόκειται για ένα παιδικό εργαστήρι προσχολικής ηλικίας στο οποίο συμμετέχουν παιδιά από 2 έως 5 ετών και συνδυάζει τη μουσικοκινητική αγωγή με το θεατρικό παιχνίδι. Μέσα από τη μουσική, την κίνηση, τον χορό αλλά και τα θεατρικά παιχνίδια έκφρασης, τα παιδιά θα αναπτύξουν την παρατηρητικότητα, τον συντονισμό, τον έλεγχο κίνησης και την ακουστική τους αντίληψη. Με εργαλείο την τέχνη, θα αναπτύξουν τη φαντασία τους, θα δημιουργήσουν και θα μάθουν να λειτουργούν αυτόνομα αλλά και ως ομάδα! Ο βιωματικός τρόπος μάθησης, η αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών, η ομαδο-συνεργατική μάθηση, η κοινωνικοποίηση στην ομάδα και η ομαλή «αποκόλληση» από τους γονείς είναι οι επιδιωκόμενοι στόχοι του εργαστηρίου αυτού.

ΤΜΗΜΑΤΑ: Προσχολικής και σχολικής ηλικίας

Επιστροφή στα Τμήματα…