Ρητορική

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα συνδυασμό Θεατρικού Παιχνιδιού και Ρητορικής, με το θεατρικό παιχνίδι να έχει ως στόχο το ”λύσιμο” του μαθητή και την άνεση στην έκθεση μέσα από κινητικές-σωματικές ασκήσεις κ.α. και τη ρητορική να αποσκοπεί στην καλλιέργεια του γραπτού και του προφορικού λόγου με τη βοήθεια ασκήσεων δημιουργικής γραφής, ιδεοκαταιγισμού και debate μεταξύ άλλων. Μετά το πέρας των μαθημάτων ο μαθητής έχει αποκτήσει εργαλεία και τεχνικές ούτως ώστε να μπορεί να παράξει λόγο δομημένο και με συνοχή είτε μπροστά σε ένα ακροατήριο, είτε γραπτό σε κείμενο.

ΤΜΗΜΑΤΑ: Παιδικά – εφηβικά – ενηλίκων

Επιστροφή στα Τμήματα…