Πρόγραμμα 2021-2022

Το πρόγραμμα που βλέπετε παρακάτω τελεί υπό διαμόρφωση. Νέα τμήματα θα προστίθενται συνεχώς και αλλαγές σε ώρες και ημέρες είναι πιθανόν να συμβούν. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία του ΟΝΑΡ.

Δευτέρα

 • Πειράματα Θετικών Επιστημών (Παιδικό Τμήμα)

  -

 • Πειράματα Θετικών Επιστημών (Παιδικό Τμήμα)

  -

 • Αναγνωστήριο

  -

 • Μουσικοκινητική (για παιδιά 2-4 ετών)

  -

 • Θεατρικό Παιχνίδι (για παιδιά 4-6 ετών)

  -

 • Ζωγραφική (Παιδικό Τμήμα)

  -

 • Μουσικοκινητική (για παιδιά 4-6 ετών)

  -

 • Pilates (Τμήμα Ενηλίκων)

  -

 • Ζωγραφική (Τμήμα Ενηλίκων)

  -

Τρίτη

 • Αναγνωστήριο

  -

 • Zumba (Παιδικό Τμήμα)

  -

 • Θεατρικό Παιχνίδι (για παιδιά 6-12 ετών)

  -

 • Ομάδες Γονέων

  -

Τετάρτη

 • Αναγνωστήριο

  -

 • Παραμυθοπλάστες (για παιδιά 6 -10 ετών)

  -

 • Ρυθμική (για παιδιά 4-7 ετών)

  -

 • Ρυθμική (για παιδιά 8-12 ετών)

  -

Πέμπτη

 • Αναγνωστήριο

  -

 • Μοντέρνος Χορός (Παιδικό Τμήμα)

  -

 • Μαθαίνω και Δημιουργώ (για παιδιά 2-4 ετών)

  -

 • Κιθάρα (Παιδικό Τμήμα)

  -

 • Κιθάρα (Τμήμα Ενηλίκων)

  -

 • Ομάδες Αντιμετώπισης Άγχους Ενηλίκων

  -

 • Καράτε (Παιδικό Τμήμα)

  -

Παρασκευή

 • Αναγνωστήριο

  -

 • Μοντέρνος Χορός (Εφηβικό Τμήμα)

  -

 • Χορωδία (Παιδικό Τμήμα)

  -

 • Μουσική Προπαιδεία (Παιδικό Τμήμα)

  -

 • Πιάνο (Παιδικό Τμήμα)

  -

 • Πιάνο (Τμήμα Ενηλίκων)

  -

Σάββατο

 • Παιχνίδια Δημιουργικού Λόγου (για παιδιά 11 -14 ετών)

  -

 • Πειράματα Θετικών Επιστημών (Παιδικό Τμήμα)

  -

 • Παραδοσιακός Χορός (Προεφηβικό Τμήμα)

  -

 • Πειράματα Θετικών Επιστημών (Εφηβικό Τμήμα)

  -

 • Παραδοσιακός Χορός (Τμήμα Ενηλίκων)

  -

 • Παραδοσιακός Χορός (Παιδικό Τμήμα)

  -

Κυριακή

 • Εκδηλώσεις - Σεμινάρια

  -