Πρόγραμμα 2022-2023

Το πρόγραμμα που βλέπετε παρακάτω τελεί υπό διαμόρφωση. Νέα τμήματα θα προστίθενται συνεχώς και αλλαγές σε ώρες και ημέρες είναι πιθανόν να συμβούν. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία του ΟΝΑΡ.

Δευτέρα

 • Χορωδία (Παιδικό Τμήμα)

  -

 • Μοντέρνος χορός (για παιδιά 4-6 ετών)

  -

 • Μουσική προπαιδεία (για παιδιά 4-7 ετών)

  -

 • Αναγνωστήριο

  -

 • Φιλολογική Μελέτη (για παιδιά Γυμνασίου)

  -

 • Μοντέρνος Χορός (Εφηβικό Τμήμα)

  -

 • Παραδοσιακός Χορός (Παιδικό Τμήμα)

  -

 • Θεατρικό Παιχνίδι (για παιδιά 4-6 ετών)

  -

 • Ζωγραφική (Παιδικό Τμήμα)

  -

 • Μοντέρνος χορός (για παιδιά 4-6 ετών)

  -

 • Θεατρικό Παιχνίδι (για παιδιά 6-8 ετών)

  -

 • Ζωγραφική (Τμήμα Ενηλίκων)

  -

 • Παραδοσιακός Χορός (Τμήμα Ενηλίκων)

  -

Τρίτη

 • Αναγνωστήριο

  -

 • Θεατρικό Παιχνίδι (για παιδιά 8-12 ετών)

  -

 • Ομάδες Γονέων

  -

 • Παραδοσιακός Χορός (Εφηβικό Τμήμα)

  -

Τετάρτη

 • Αναγνωστήριο

  -

 • Λέσχη Ανάγνωσης (για παιδιά 10- 15 ετών)

  -

 • Κουκλοπαραμύθι (για παιδιά 5+ ετών)

  -

 • Προετοιμασία για Καλλιτεχνικά Γυμνάσια

  -

 • Μαθαίνω και Δημιουργώ (για παιδιά 2-4 ετών)

  -

Πέμπτη

 • Αναγνωστήριο

  -

 • Yoga (για παιδιά 9-12 ετών)

  -

 • Πηλοπλαστική (Παιδικό Τμήμα)

  -

 • Προετοιμασία για Μουσικά Γυμνάσια

  -

 • Χορωδία (Παιδικό Τμήμα)

  -

 • Yoga (για παιδιά 3-8 ετών)

  -

 • Μουσική προπαιδεία (για παιδιά 4-7 ετών)

  -

 • Πιάνο (Παιδικό Τμήμα)

  -

 • Χορωδία (Τμήμα Ενηλίκων)

  -

 • Μοντέρνος Χορός (Παιδικό Τμήμα)

  -

 • Ομάδες Αντιμετώπισης Άγχους Ενηλίκων

  -

 • Αρμόνιο (Παιδικό Τμήμα)

  -

Παρασκευή

 • Αναγνωστήριο

  -

 • Παιχνίδια δημιουργικού λόγου Δ' -Στ' Δημοτικού

  -

 • Κιθάρα (Παιδικό Τμήμα)

  -

 • Κιθάρα (Τμήμα Ηλεκτρικής Κιθάρας)

  -

 • Μουσικοκινητική (για παιδιά 2- 5 ετών)

  -

 • Ακροβατικά Εδάφους (Παιδικό Τμήμα)

  -

 • Pilates (Τμήμα Ενηλίκων)

  -

Σάββατο

Κυριακή

 • Εκδηλώσεις - Σεμινάρια

  -