Πρόγραμμα 2020-2021

Το πρόγραμμα που βλέπετε παρακάτω τελεί υπό διαμόρφωση. Νέα τμήματα θα προστίθενται συνεχώς και αλλαγές σε ώρες και ημέρες είναι πιθανόν να συμβούν. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία του ΟΝΑΡ.

Δευτέρα

 • Πειράματα Θετικών Επιστημών (Παιδικό Τμήμα)

  -

 • Πειράματα Θετικών Επιστημών (Παιδικό Τμήμα)

  -

 • Αναγνωστήριο

  -

 • Μοντέρνος Χορός (Παιδικό Τμήμα)

  -

 • Μουσικοκινητική (για παιδιά 2-4 ετών)

  -

 • Μουσικοκινητική (για παιδιά 4-6 ετών)

  -

 • Pilates (Τμήμα Ενηλίκων)

  -

Τρίτη

 • Αναγνωστήριο

  -

 • Ζωγραφική (Παιδικό Τμήμα)

  -

 • Θεατρικό Παιχνίδι (για παιδιά 6-12 ετών)

  -

 • Ομάδες Γονέων

  -

 • Ζωγραφική (Τμήμα Ενηλίκων)

  -

Τετάρτη

 • Αναγνωστήριο

  -

 • Παραμυθοπλάστες (για παιδιά 6 -10 ετών)

  -

 • Ρυθμική (για παιδιά 4-7 ετών)

  -

 • Ρυθμική (για παιδιά 8-12 ετών)

  -

 • Pilates (Τμήμα Ενηλίκων)

  -

Πέμπτη

 • Αναγνωστήριο

  -

 • Μαθαίνω και Δημιουργώ (για παιδιά 2-4 ετών)

  -

 • Κιθάρα (Παιδικό Τμήμα)

  -

 • Θεατρικό Παιχνίδι (για παιδιά 4-6 ετών)

  -

 • Κιθάρα (Τμήμα Ενηλίκων)

  -

 • Ομάδες Αντιμετώπισης Άγχους Ενηλίκων

  -

 • Καράτε (Παιδικό Τμήμα)

  -

Παρασκευή

 • Αναγνωστήριο

  -

 • Μοντέρνος Χορός (Εφηβικό Τμήμα)

  -

 • Χορωδία (Παιδικό Τμήμα)

  -

 • Μουσική Προπαιδεία (Παιδικό Τμήμα)

  -

 • Πιάνο (Παιδικό Τμήμα)

  -

 • Πιάνο (Τμήμα Ενηλίκων)

  -

Σάββατο

 • Παιχνίδια Δημιουργικού Λόγου (για παιδιά 11 -14 ετών)

  -

 • Πειράματα Θετικών Επιστημών (Παιδικό Τμήμα)

  -

 • Πειράματα Θετικών Επιστημών (Εφηβικό Τμήμα)

  -

 • Παραδοσιακός Χορός (Προεφηβικό Τμήμα)

  -

 • Παραδοσιακός Χορός (Τμήμα Ενηλίκων)

  -

 • Παραδοσιακός Χορός (Παιδικό Τμήμα)

  -

Κυριακή

 • Εκδηλώσεις - Σεμινάρια

  -