Καλά Χριστούγεννα!

Όλοι εμείς οι άνθρωποι του ΟΝΑΡ ευχόμαστε από καρδιάς Καλά Χριστούγεννα με υγεία και χιλιάδες όνειρα!