Κλασική κιθάρα- Παιδικό τμήμα- Κάθε Πέμπτη 18:00- 19:00

 

31 Μαρτίου 2022

 

Εξάσκηση στην αλλαγή μεταξύ των χορδών μέσω απλών τραγουδιών!