Το λέμε σωστά, αλλά πώς γράφεται σωστά; * Μέρος 5ο

0%

Το λέμε σωστά αλλά το γράφουμε σωστά; No 5

Το κυνήγι της τέλειας ορθογραφίας συνεχίζεται! Και έφτασε στον 5ο γύρο του. Μπορείς να βρεις τη σωστή ορθογραφία των παρακάτω 10 λέξεων;

1 / 10

τιθασεύω ή τιθασσεύω

2 / 10

πρoσάρτηση ή προσάρτιση

3 / 10

συνδετημόνας ή σuνδαιτυμόνας

4 / 10

Θεοφάνεια ή Θεοφάνια

5 / 10

διήθηση ή διήθιση

6 / 10

εγκεκριμμένος ή εγκεκριμένος

7 / 10

αμπέχονο ή αμπέχωνο

8 / 10

οφελώ ή ωφελώ

9 / 10

οτιδήποτε ή ο,τιδήποτε

10 / 10

πλατυάζω ή πλατειάζω

Η βαθμολογία σας είναι

0%