ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ- ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ 20:00-21:00

 

ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ 2021-2022

 

Οι ζωγράφοι μας δημιουργούν και μόνο θαυμασμό προκαλούν!